Veranstaltungskalender

OKTOBER/OCTOBRE 2017
°Global Symposium on Men's Health: 2nd PRISMICHM-CONGRESS
06. - 07.10.17 - Warsaw (PL)

° 37e Congrès de la Société internationale d'Urologie (SIU)
19. - 22.10.17 - Lisbon - INFOhttp://uroweb.org

° 5e Symposium romand de Neuro-Urologie: Incontinence urinair e complexe
26.10.17 - Lausanne (CHUV)

° 6. Brennpunkt Urologie 2017
27. - 28.10.17 - Zürich (Sonnenberg Convention Center) - INFO

 

NOVEMBER/NOVEMBRE 2017
° 7. iNTERDISZIPLINÄRES PROSTATAKARZINOMSYMPOSIUM
09.11.17 - St. Gallen (Olma Messen) - REGISTRATION


2018

MARCH 2018
° The 10th Engadin Prostate Cancer Winter Symposium
01. - 03.03.18 - Zuoz  - INFO


MAI 2018

°AUA-Meeting

18. - 21.05.18 - San Francisco (USA)

JUNI/JUIN 2018
° FB-TAG SWSS UROLOGY/JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT SWISS UROLOGY
14.06.18 - Bern(e) - Kursaal

 

SEPTEMER/SEPTEMBRE 2018
°Jahrestagung/Assemblée annuelle
05. - 07.09.18 - Lausanne (Swiss TechCenter - EPFL)