Veranstaltungskalender

2018


MAI 2018

°AUA-Meeting

18. - 21.05.18 - San Francisco (USA)
° 8th Masterclass robotic prostate cancer surgery
25. - 26.05.18 - Winterthur (KS/HC)
° ESUT18-IEA
24. - 26.05.18 - Modena (IT)

JUNI/JUIN 2018
° FB-TAG SWSS UROLOGY/JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT SWISS UROLOGY
14.06.18 - Bern(e) - Kursaal

 

SEPTEMBER/SEPTEMBRE 2018
°Jahrestagung/Assemblée annuelle
05. - 07.09.18 - Lausanne (Swiss TechCenter - EPFL)

 

2019
JANUAR/JANVIER
° 11. Interdisziplinäres uro-onkologisches Symposium
25..01.19 - Zürich (USZ)